Menu
Tim mạch
Tim mạch
CHẤT BÉO NÀO TỐT CHO TIM MẠCH?

CHẤT BÉO NÀO TỐT CHO TIM MẠCH?

Bệnh tim mạch dẫn đầu về nguyên nhân gây tử vong trên toàn thế giới, và theo thống kê, cứ 3 người chết ở Hoa Kỳ thì có 1 người chết vì bệnh tim. AHA đã khuyến...

Đọc tiếp