Menu
Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Tuyển Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự


A. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
Tham mưu, trợ giúp cho Giám đốc điều hành trong công tác quản trị nguồn nhân lực, hành chính văn phòng đảm bảo tuân thủ đúng pháp lý và định hướng của Công ty

B. TÓM TẮT CÔNG VIỆC
–  Xây dựng bộ máy tổ chức và các chính sách quản lý, phát triển con người theo định hướng và nguyên lý quản trị do HĐTV xác lập
–  Giám sát thực thi của các đơn vị trong công tác Nhân sự -hành chính
–  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
–  Triển khai, rà soát việc mua sắm, quản lý tài sản
–  Giám sát chất lượng dịch vụ khách hàng, cơ sở vật chất tại các Trung tâm

C. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CHÍNH
TỔ CHỨC BỘ MÁY TOÀN HỆ THỐNG & GIÁM SÁT TUÂN THỦ
1. Cơ cấu tổ chức
1.1. Tham mưu, trợ giúp Ban điều hành trong việc xây dựng cơ chế tổ chức và hoạt động giữa Công ty mẹ và các đơn vị ( Mô hình hoạt động, Cơ chế quản lý – báo cáo, Phân quyền, ủy quyền)
1.2. Đề xuất cơ cấu tổ chức, xây dựng Bản ma trận phân nhiệm cho các bộ phận và Bản mô tả công việc cho các vị trí chức danh
1.3. Trực tiếp xây dựng các Quy chế, Quy trình, Quy định, Hướng dẫn trong lĩnh vực Hành chính – Nhân sự (Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá, Lương thưởng, Quan hệ lao động, Mua sắm, Quản lý tài sản, Văn thư lưu trữ, Quản lý văn phòng, An toàn lao động…)
1.4. Đầu mối phối hợp với các Bộ phận chuyên môn khác trong việc triển khai hoàn thiện các quy trình, quy định, hướng dẫn thuộc lĩnh vực khác
1.5. Xây dựng nội quy lao động, bộ nguyên tắc ứng xử của công ty
1.6. Đề xuất, triển khai ứng dụng công nghệ quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp
2. Chiến lược – kế hoạch
2.1. Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty
2.2. Xây dựng kế hoạch & ngân sách nhân sự (đãi ngộ, đào tạo, phúc lợi…), kế hoạch & ngân sách Đầu tư – Mua sắm và chi phí hành chính của toàn hệ thống
3. Tham mưu, tư vấn đảm bảo tính tuân thủ pháp lý trong lĩnh vực nhân sự – hành chính
3.1. Nghiên cứu, cập nhật các quy định, luật về hành chính – nhân sự
3.2. Phổ biến những thay đổi trong quy định, luật mới trong lĩnh vực phụ trách
3.3. Giải đáp những thắc mắc, khó khăn của các đơn vị khi áp dụng quy định ban hành
3.4. Tham mưu Giám đốc điều hành điều chỉnh, bổ sung quy định của công ty
4. Giám sát tính tuân thủ trong lĩnh vực hành chính – nhân sự của toàn hệ thống, thiết lập chế tài và đề xuất phương án xử lý khen thưởng – kỷ luật.

CÔNG TÁC NHÂN SỰ THƯỜNG NHẬT
5. Tuyển dụng
5.1. Trực tiếp tuyển dụng các vị trí thuộc thẩm quyền phê duyệt của Công ty mẹ (cấp Điều hành, Trưởng Phòng/Bộ phận, Trưởng Trung tâm) và nhân sự khối nội chính
5.2. Tổ chức, giám sát công tác tuyển dụng các vị trí khác
5.3. Tổ chức ký HĐLĐ, lưu hồ sơ nhân sự toàn hệ thống
6. Đào tạo & Phát triển
6.1. Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp, quy hoạch nhân sự toàn hệ thống
6.2. Đánh giá năng lực nhân sự toàn hệ thống
6.3. Trực tiếp tổ chức hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho Khối Nội chính
6.4. Rà soát kế hoạch đào tạo tổng thể và giám sát việc triển khai các hoạt động đào tạo của Khối Kinh doanh và Khối Đào tạo
7. Đánh giá KQCV
7.1. Xây dựng các chỉ tiêu, phương pháp đánh giá KQCV cấp Công ty, cấp Khu vực, cấp Bộ phận, cấp cá nhân (KPIs)
7.2. Tổ chức thực hiện đánh giá trong toàn hệ thống
7.3. Tổng hợp kết quả đánh giá và đề xuất phương án sử dụng kết quả đánh giá.
8. Lương thưởng, đãi ngộ
8.1. Xây dựng quy chế lương, thưởng và đãi ngộ của Công ty
8.2. Rà soát, đề xuất điều chỉnh hàng năm để phù hợp với quy định, thị trường
8.3. Giám sát công tác châm công, tính lương, chi trả lương thưởng, phúc lợi của các Khu vực, Trung tâm
8.4. Giám sát thực hiện, chi trả các thủ tục, chế độ cho người lao động
9. Quan hệ lao động – Văn hóa doanh nghiệp
9.1. Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông doanh nghiệp, truyền thông nội bộ
9.2. Tham mưu, trợ giúp Ban điều hành trong công tác xây dựng khẩu hiệu, tầm nhìn , sứ mệnh, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh
9.3. Xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong Công ty (giao tiếp, chào hỏi, giới thiệu, tự giới thiệu, sử dụng danh thiếp, ứng xử với khách hàng, đối tác, ứng xử với đồng nghiệp, giao tiếp qua điện thoại..)
9.4. Lập kế hoạch các hoạt động chăm sóc sức khỏe và đời sống CBNV, tổ chức triển khai và giám sát toàn hệ thống
9.5. Tổ chức, giám sát xử lý tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực lao động, lãn công đình công

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH THƯỜNG NHẬT
10. Đầu tư – Mua sắm tài sản
10.1. Tổ chức tìm kiếm các địa điểm kinh doanh mới, đàm phán hợp đồng với đơn vị cho thuê mặt bằng
10.2. Tổ chức, giám sát mua sắm các công cụ dụng cụ, tài sản, thiết bị, định mức chi tiêu cho toàn hệ thống
10.3. Tổ chức quản lý các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa, quản lý bảo hành, bảo trì của trang thiết bị, dịch vụ
11. Quản lý văn phòng
11.1. Tổ chức các hoạt động đối nội, đối ngoại, các hoạt động lễ tân khánh tiết của công ty
11.2. Tổ chức quản lý con dấu, công văn, tài liệu
11.3. Tổ chức soạn thảo các Quyết định, tờ trình xin lãnh đạo phê duyệt
11.4. Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan quản lý chức năng và chính quyền địa phương
11.5. Tổ chức theo dõi thực hiện nội quy lao động toàn hệ thống
12. Quản lý cơ sở vật chất
12.1. Tổ chức quản lý số lượng, chất lượng cơ sở vật chất, điều kiện làm việc toàn hệ thống
12.2. Xây dựng quy định về An toàn vệ sinh, lao động và Phòng cháy chữa cháy của toàn hệ thống
12.3. Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị
13. Bảo vệ, tạp vụ
13.1. Đầu mối tìm kiếm các nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ, tạp vụ cho toàn hệ thống; lựa chọn, đàm phán thực hiện thủ tục ký kết và theo dõi hợp đồng
13.2. Tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác bảo vệ tài sản, anh ninh, trật tự của Công ty
13.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ của các đơn vị
13.4. Tổ chức giám sát việc chấm công; rà soát đề nghị thanh toán của các đơn vị
14. Tổ chức giám sát chất lượng dịch vụ lễ tân, hành chính toàn hệ thống
15. Tổ chức công việc bộ phận
15.1. Lập kế hoạch hoạt động của Bộ phận
15.2. Nghiên cứu, xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến chuyên môn của bộ phận; phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực phụ trách và đề..

NỘP HỒ SƠ

  • Bộ SYLL đầy đủ có xác nhận địa phương
  • Bản sao CMTND, hộ khẩu, giấy khám sức khoẻ, 2 ảnh 4×6, các văn bằng chứng chỉ có công chứng
  • Bản giới thiệu bản thân nêu rõ quá trình học tập, kinh nghiệm công việc

Hình thức nộp hồ sơ:

Hệ thống các cơ sở của LYKOS

HÀ NỘI:

Cơ sở 1: Tầng 2, nhà thể thao đa năng Trung Kính Thượng, Ngõ 124 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ sở 2: Tầng 4, toà nhà 101A Nguyễn Khuyến, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

ĐÀ NẴNG:

Cơ sở 1: Số 16, Lê Lai, Hải Châu, Đà Nẵng

Lykos sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất với các ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu tuyển dụng.

[formcraft id=’3′]

sticky content